• Hogedrukpompen specialist
  • Ruim 70 jaar ervaring
  • Veiligste hogedruk technologie

Verantwoord werken met SIR gecertificeerde hogedrukmaterieel

SIR veiligheidskeuringen

sir veiligheidskeuringen hogedrukpomp hogedrukmaterieel hammelmann header min

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw werknemers, uw klanten en natuurlijk uw eigen veiligheid. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in de wet ‘’Arbeidsomstandigheden’’, beter bekend als de Arbowet, en bijbehorende veiligheidsbesluiten. Laat daarom een SIR veiligheidskeuring aan uw hogedrukpomp of hogedrukmaterieel uitvoeren!

SIR is Stichting Industriële Reiniging

 

De Stichting Industriële Reiniging (SIR) heeft tot doel het bevorderen en reguleren van veilig werken in de industriële reiniging. Om deze doelstelling van veilig werken in de industrie te verwezenlijken, is de SIR op een aantal gebieden actief.

Voorop staat het vaststellen van richtlijnen en daarbij worden alle partijen uit de branche betrokken. De kracht van deze samenwerking binnen de SIR is dat de actuele risico’s van industriële reiniging door alle partijen worden onderkend en de passende richtlijnen door alle partijen worden geaccepteerd. De SIR geldt als voorbeeld van hoe effectief zelfregulering op het gebied van veiligheid in een branche kan zijn.

 

Benieuwd naar meer informatie over de SIR? Kijk op sir-safe.nl.

sir veiligheidskeuringen hogedrukreiniging hogedruk koks stichting industriele reiniging
sir veiligheidskeuringen hogedrukreiniging hogedruk koks hammelmann

Hogedrukreiniging is vakgebied van de SIR

 

Hogedruk reinigen is, naast druk-/vacuüm reinigen, chemisch technisch reinigen en adembescherming, een van de werkterreinen van de SIR.

 

Hogedrukreiniging is een dynamisch vakgebied. De SIR houdt hier continu de vinger aan de pols. In de ontwikkeling van veilige hogedrukapparatuur heeft de SIR een stimulerende rol en bij de ontwikkeling van veilige werkmethoden is de SIR actief betrokken. Regelmatig worden richtlijnen aangepast aan de laatste stand van zaken. Alle ontwikkelingen worden verwerkt in regelgeving, opleidingen en examens.

KOKS is SIR erkend keuringsstation

 

KOKS hecht veel waarde aan veilig werken en is verbonden aan verschillende keurings- en certificeringsinstanties, waaronder de SIR. De SIR biedt aangesloten bedrijven, zoals KOKS, de mogelijkheid om een erkenning te verkrijgen als SIR keuringsinstantie voor hogedrukapparatuur en hogedruktoebehoren. Door aan alle SIR eisen te voldoen, krijgen we een erkenning met een geldigheid van één jaar. Ieder jaar wordt KOKS doorgelicht om te beoordelen of de werkplaats en het personeel nog voldoen aan de gestelde eisen. We zijn trots om het predicaat van een SIR keuringsinstantie te mogen gebruiken.

 

Met deze kwalificatie heeft KOKS de erkenning om industriële hogedrukapparatuur volgens de SIR richtlijnen te inspecteren en te testen en mag KOKS certificaten afgeven, die in de gehele Benelux geldig zijn. De SIR levert keuringsstickers voor de hogedruk reinigingsmachines, die zijn goedgekeurd conform de SIR eisen. Alleen SIR erkende keuringsinstanties kunnen deze keuringsstickers verkrijgen en gebruiken.

sir veiligheidskeuringen hogedrukreiniging hogedruk koks hammelmann 2
sir veiligheidskeuringen hogedrukreiniging hogedruk koks hammelmann 3

SIR keuringen verbeteren veiligheid en bedrijfszekerheid

 

Met veilige hogedrukapparatuur, maar ook met veilige werkmethoden en goed opgeleid en gecertificeerd personeel, kan veel ellende voorkomen worden, zoals letsel, schade, productieverlies, stilstand, imagoschade, inkomstenverlies en kostenstijging.

De keuringen, certificeringen, examineringen en richtlijnen van de SIR en de aangesloten bedrijven, hebben al veel bereikt in de industriële (hogedruk)reiniging. Zo zijn het aantal ongevallen en de ernst van letsel afgenomen en zijn de vakbekwaamheid, arbeidsomstandigheden en technische staat van reinigingsapparatuur verbeterd.  

Veilig werken begint met SIR goedgekeurde hogedrukapparatuur

 

Het keuren van professionele, krachtige hogedrukmachines kunt u het beste overlaten aan professionals. KOKS Hogedruk heeft SIR erkende hogedruk keurmeesters in huis, die de keuringen met bijbehorende certificaten voor uw hogedrukinstallaties kunnen verzorgen. Onze hogedruk keurmeesters beschikken niet alleen over de juiste vakkennis, opleiding en ervaring, maar zijn ook bekend met de werk- en veiligheidsvoorschriften van de SIR.

 

Hogedrukapparatuur, zowel nieuw als gebruikt, dient regelmatig gekeurd te worden door een deskundige SIR-gecertificeerde keurmeester, zodat de richtlijnen van de SIR gehanteerd worden. Dit garandeert een goede én veilige werking van uw hogedrukunits en voorkomt gevaarlijke situaties.

Nadat onze hogedruk keurmeesters de SIR keuring hebben uitgevoerd, wordt alle informatie vastgelegd in onze administratie en wordt er een officieel SIR certificaat uitgegeven. 

sir veiligheidskeuringen hogedrukreiniging hogedruk koks hammelmann 4
sir veiligheidskeuringen hogedrukreiniging hogedruk koks hammelmann 5

Hogedrukslangen SIR certificeren

 

Om de kwaliteit en veiligheid van uw KOKS Hogedruk aankopen te kunnen waarborgen, blijven we ook graag na aanschaf van uw hogedrukmaterieel betrokken.

 

We bieden dan de service om de bijbehorende hogedrukslangen jaarlijks te controleren en certificeren. Onze officiële keurmeesters hebben alle benodigdheden én kennis om uw hogedrukslangen verantwoord en veilig te testen.

 

Na afloop van het testen volgens een protocol ontvangt u een testcertificaat. Goedgekeurde slangen krijgen een uniek nummer en zijn daardoor altijd traceerbaar.

 

U krijgt van ons een persoonlijke inlogcode en na inloggen kunt u de testdata inzien, uw certificaten bekijken en downloaden, en de vervaldata checken.

U kunt op eenvoudige wijze voldoen aan de wettelijke verplichting. De controles dienen op voorgeschreven wijze verricht te worden. Als specialist beschikt KOKS Hogedruk over een reparatieafdeling met gekwalificeerd personeel en de benodigde testapparatuur. Onze hogedrukmonteurs zijn opgeleide specialisten en zullen ervoor zorgen dat uw machine aan alle veiligheidsnormen en SIR keuringen voldoet.

SIR veiligheidskeuringen hogedrukmaterieel Hammelmann KOKS hogedruk

SIR veiligheidskeuring aanvragen?

Wilt u een SIR veiligheidskeuring aanvragen voor uw hogedrukmaterieel? Neem dan direct contact op met een van onze hogedrukspecialisten!